Boys Varsity Wrestling, Varsity Wrestling · vs Hamilton Heights 2019