Boys Varsity Wrestling, Varsity Wrestling · vs Purdue Polytechnic 2019