Boys Varsity Wrestling, Varsity Wrestling · vs Sheridan 2019